top of page

תוכנית הוליסטית במבנה אחיד וקל ללימוד

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"

 יאנוש קורצ'אק

אורח חיים בריא הינו תפיסה הוליסטית מלבד תזונה מאוזנת ונבונה , אנו מקדישים פרקים שלמים לנושא נפש בריאה - הקשבה והרפיה, אורח חיים אקטיבי ומודעות לגוף בדגש על נושאים כהגיינה וחשיבות השינה

תוכנית jחינוכית טובה הינה תוכנית קלה ללמידה, "לגדול בריא" הינה תוכנית בעלת מבנה אחיד, כל שיעור מתחיל בשיר והפעלת פתיחה בתנועה, ממשיך בשיח בין המדריכה לבובה המלווה את התוכנית ומציגה את הנושא החודשי ומאפשרת לילדים דמות הזדהות והשלכה, לאחריהן הפעלות במבנה דומה - בתנועה, שיר, סיפור, משחק ...

מכאן שיעורי חשיבות השינה יראו דומים לנושאי הגיינה ותזונה.

בעולם של ימינו, קיימות שפע של תוכניות, אולם אין תוכנית אחת במבנה ותפיסה אחת, לתוכנית מצורפים הסברים מקצועיים של מומחי בריאות עבור הצוות החינוכי ותוכנית פדגוגית מפורטת וקלה ללימוד כך שהלימוד מתבצע באופן עצמאי ואנו מלווים כל גננת או מדריכה בתמיכה יומיומית.

...בואו נראה איך נראה שיעור במערכת שלנו

...בואו נראה איך נראה שיעור במערכת שלנו

צפייה בסרטון
bottom of page