logoאופקים.png

ברוכים הבאים לעולם הדיגיטלי של גני הילדים בישראל 

פעילות שבועית

מערך השיעור השבועי שלכן

חומרים מקצועיים לצוות

הנחיות, שירים , דפים להורים וחומרים נוספים להעשרה

מילוי דוח פעילות

בסיום כל פעילות או שבוע מלאו משוב קצרצר