sקאתא.jpg

ברוכים הבאים לעולם הדיגיטלי

של גני הילדים בישראל

פעילות שבועית

מערך השיעור השבועי שלכן

חומרים מקצועיים לצוות

הנחיות, שירים , דפים להורים וחומרים נוספים להעשרה

מילוי דוח פעילות

בסיום כל פעילות או שבוע מלאו משוב קצרצר