top of page

שיתוף ההורים והקהילה

התוכנית עוסקת בנושא כל כך חשוב, המחייב מעורבות של ההורים והקהילה, לשם כך אנו מעבירים דפי פתיחה להורים המסבירים על חשיבות הנושא בגן, לכל נושא אותו עוברים הילדים בגן יש דף סיכום שנכתב ע"י אחד ממומחי מכבי שירותי בריאות בתחומי הרפואה, התזונה או התנועה- הדף כולל טיפים ורעיונות להמשך העבודה גם בבית, בנוסף אנו מעבירים שירים, סיפורים ופעילויות לצוות שישלח להורים על מנת להמשיך את הנושא גם בבית

"התוצאה העליונה של החינוך היא הסובלנות"
 
 הלן קלר
דף פעילות להגיינה
בקצב הלב
שיר חברים עוזרים
תפריט מסיבה
חמסת הצבעים
דף פתיחה הפעלה עצמית ליאור
bottom of page