top of page

מערכת בקרה עבור מנהלי החינוך

השקעתם כסף רב בפרויקט ותוכנית חינוכית שנשמעת מבטיחה, כעת כשאתם מנסים להבין את העלות מול התועלת, איך אתם יודעים מה השימוש האמיתי במערכת?

מערכת הדיווח והבקרה הפשוטה מאפשרת לנו להגיע ל-100% (!) השתתפות בתכנית.

בנוסף אנו מאפשרים העברת תכנים מקוריים של הצוותים ושיתופם, כך שכל איש צוות מקבל יחס אישי ויכול להעשיר את התכנית בעצמו - חינוך טוב בגן דורש יצירתיות, תנו לצוותים היצירתיים שלכם לעוף ולייצר תכנים ופעילויות משלהם. 

"משמעת נרכשת באמצעות חופש"
 
מריה מונטסרי
מילוי דוח פעילות

מילוי דוח פעילות

צפייה בסרטון
שימוש במערכת סטטיסטיקה.png
bottom of page